ˆ

Wydział Informacji i Promocji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Informacji i Promocji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy:
 1. podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy, w tym przygotowanie wydawnictw promocyjnych, wystaw, materiałów promocyjnych itp.,
 2. inicjowanie i podejmowanie działań aktywizujących społeczność lokalną,
 3. współpraca w zakresie promocji Gminy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. inicjowanie i koordynowanie działań służących pozyskiwaniu dodatkowych środków na działania promocyjne,
 5. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym oraz uroczystości patriotycznych,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gminy oraz organizacji imprez,
 7. opracowanie, nadzorowanie i koordynacja kampanii wizerunkowych gminy,
 8. prowadzenie i koordynacja badań społecznych, działań ankietowo-sondażowych na potrzeby Wydziału,
 9. uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, tragi, konferencje, seminaria, itp.,
 10. opiniowanie wydawania zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej,
 11. przygotowywanie wzorów zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań itp.,
 12. prowadzenie korespondencji w imieniu Burmistrza w zakresie promocji,
 13. współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego w zakresie przekazywania informacji na stronę internetową,
 14. informowanie środków masowego przekazu o pracach Rady, Burmistrza i Urzędu,
 15. analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dotyczących Gminy,
 16. opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Gminy,
 17. przygotowywanie i obsługa konferencji prasowych Burmistrza, współpraca z Wydziałem Organizacyjnym,
 18. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju lokalnych środków masowego komunikowania,
 19. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych,
 20. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w zakresie działania Wydziału,
 21. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 22. współpraca z Wydziałem Turystyki i Sportu Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek w zakresie działań zmierzających do rozwoju turystyki w Gminie,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 10:39:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 10:39:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:05:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Justyna Jezierska
Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 19;  Telefon: 48 617-86-62

Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy:

 1. podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy, w tym przygotowanie wydawnictw promocyjnych, wystaw, materiałów promocyjnych itp.,
 2. inicjowanie i podejmowanie działań aktywizujących społeczność lokalną,
 3. współpraca w zakresie promocji Gminy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. inicjowanie i koordynowanie działań służących pozyskiwaniu dodatkowych środków na działania promocyjne,
 5. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym oraz uroczystości patriotycznych,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gminy oraz organizacji imprez,
 7. opracowanie, nadzorowanie i koordynacja kampanii wizerunkowych gminy,
 8. prowadzenie i koordynacja badań społecznych, działań ankietowo-sondażowych na potrzeby Wydziału,
 9. uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, tragi, konferencje, seminaria, itp.,
 10. opiniowanie wydawania zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej,
 11. przygotowywanie wzorów zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań itp.,
 12. prowadzenie korespondencji w imieniu Burmistrza w zakresie promocji,
 13. współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego w zakresie przekazywania informacji na stronę internetową,
 14. informowanie środków masowego przekazu o pracach Rady, Burmistrza i Urzędu,
 15. analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dotyczących Gminy,
 16. opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących Gminy,
 17. redagowanie i wydawanie Biuletynu Gminy Szydłowiec,
 18. przygotowywanie i obsługa konferencji prasowych Burmistrza, współpraca z Referatem Kancelaryjno-Administracyjnym w tym zakresie,
 19. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju lokalnych środków masowego komunikowania,
 20. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych,
 21. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w zakresie działania Wydziału,
 22. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 23. współpraca z Wydziałem Turystyki i Sportu Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek w zakresie działań zmierzających do rozwoju turystyki w Gminie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Kamienik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-13 13:09:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-13 13:09:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-10 10:38:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »