ˆ

Imienne wykazy głosowań radnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas II sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu z 28.11.2018 r.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (PDF, 358 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Sprawdzenie kworum
 • Załącznik nr 2 (PDF, 486.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 z autopoprawką
 • Załącznik nr 3 (PDF, 486.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 z autopoprawką
 • Załącznik nr 4 (PDF, 485.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 • Załącznik nr 5 (PDF, 486.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
 • Załącznik nr 6 (PDF, 481.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Wniosek radnego Macieja Kapturskiego o wykreślenie w paragrafie 1 ust. 2
 • Załącznik nr 7 (PDF, 483.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia ...
 • Załącznik nr 8 (PDF, 485.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szydłowiec
 • Załącznik nr 9 (PDF, 485.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
 • Załącznik nr 10 (PDF, 485.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca
 • Załącznik nr 11 (PDF, 484.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Wniosek Komisji Budżetu: Komisja wnioskuje o zmniejszenie proponowanej w §1 ust. 2 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z 11 zł na 10 zł oraz w sposób nieselektywny z 22 zł na 20 zł
 • Załącznik nr 12 (PDF, 482.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec z wnioskiem
 • Załącznik nr 13 (PDF, 483.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | odjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
 • Załącznik nr 14 (PDF, 483.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Wniosek Komisji Rewizyjnej: Komisja wnioskuje o zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości, dotyczącej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z proponowanych 17,00 zł na 16,50 zł
 • Załącznik nr 15 (PDF, 483.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z wnioskiem
 • Załącznik nr 16 (PDF, 484.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-04 14:38:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 12:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Stasiak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 14:23:42
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 14:39:02
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 14:39:02
Artykuł był wyświetlony: 185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas I sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu z 19.11.2018 r.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (PDF, 358.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Sprawdzenie kworum
 • Załącznik nr 2 (PDF, 484.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Załącznik nr 3 (PDF, 482.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wniosek o rozszerzenie porządku obrad
 • Załącznik nr 4 (PDF, 483.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 • Załącznik nr 5 (PDF, 491.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór składu osobowego Komisji Budżetu
 • Załącznik nr 6 (PDF, 491.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór składu osobowego Komisji Edukacji
 • Załącznik nr 7 (PDF, 481.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Załącznik nr 8 (PDF, 481.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu
 • Załącznik nr 9 (PDF, 477.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji
 • Załącznik nr 10 (PDF, 483.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-26 15:03:27 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00 | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Stasiak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 14:50:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 15:04:26
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 15:04:26
Artykuł był wyświetlony: 299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu