ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

X sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu - 17 lipca 2019 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-29 13:37:23 przez Robert Kamienik

Załączniki

 • Załącznik nr 1 (PDF, 128.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Lista obecności
 • Załącznik nr 1 (PDF, 168.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Szczegółowa lista obecności
 • Załącznik nr 2 (PDF, 169.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Wniosek o zmianę kolejności podejmowanych uchwał wymienionych w punkcie 5 w następujący sposób: punktu 5 ppkt 2 w miejsce pkt 5 ppkt 1, pkt 5 ppkt 1 w miejsce pkt 5 ppkt 2 pkt 5 ppkt 17 w miejsce pkt 5 ppkt 3 oraz pkt 5 ppkt 18 w miejsce pkt 5 ppkt 4.
 • Załącznik nr 3 (PDF, 169.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 5 ppkt 18 tj. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec, a w jej miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego ...
 • Załącznik nr 4 (PDF, 170.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Szydłowiec
 • Załącznik nr 5 (PDF, 171 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec
 • Załącznik nr 6 (PDF, 171.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030
 • Załącznik nr 7 (PDF, 172.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.
 • Załącznik nr 8 (PDF, 170.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
 • Załącznik nr 9 (PDF, 171.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 • Załącznik nr 10 (PDF, 170.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku z autopoprawką
 • Załącznik nr 11 (PDF, 172.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Zmieniająca uchwałę ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli ...
 • Załącznik nr 12 (PDF, 171.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
 • Załącznik nr 13 (PDF, 171.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
 • Załącznik nr 14 (PDF, 170.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
 • Załącznik nr 15 (PDF, 170.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
 • Załącznik nr 16 (PDF, 171.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec
 • Załącznik nr 17 (PDF, 171.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Kościuszki w Szydłowcu z autopoprawką
 • Załącznik nr 18 (PDF, 171.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Załącznik nr 19 (PDF, 171.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | “Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt ...
 • Załącznik nr 20 (PDF, 171.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji ...
 • Załącznik nr 21 (PDF, 171 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-29 13:36:57 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-17 | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Stasiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-29 13:11:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-29 13:37:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29 13:37:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony