ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja ogłoszona dnia 2018-08-08 11:01:22 przez Robert Kamienik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu jest: Burmistrz Szydłowca, siedziba Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec. 

B.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem za pomocą adresu:

C.

Administrator danych osobowych – Burmistrz Szydłowca - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r., zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

D.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Szydłowcu;   - realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

E.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Szydłowcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Szydłowca.

F.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

G.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych,  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

H.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

I.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

J.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne (obowiązkowe), w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017r. poz. 1785 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018r. poz. 800), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. 2018r. poz. 362), jest obligatoryjne, a ich niepodanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postępowań na Pani/Pana wniosek, odmowę prowadzenia takiego postępowania.

K.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przekazywane organizacji międzynarodowej.

L.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ł.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-08 10:46:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-08 11:01:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16 12:21:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony