ˆ

Referat Zarządu Dróg

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Referatu Zarządu Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Referatu Zarządu Dróg należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań z zakresu dróg publicznych, a w szczególności:
  a) opiniowanie przebiegu dróg powiatowych,
  b) prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu,
  c) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  d) realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zmiany organizacji ruchu,
  e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz ustalanie wysokości opłat i kar pieniężnych w tym zakresie,
  f) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  g) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  h) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  i) orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego,
  j) wyrażanie zgody usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze,
 2. zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów miejskich;
 3. utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, ciągów pieszych i placów miejskich, w tym wykonywanie bieżących remontów i napraw;
 4. prowadzenie spraw z zakresu rozbudowy, remontów i napraw przystanków komunikacyjnych, koszy, wykonywanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego;
 5. naprawa i konserwacja pionowych i poziomych znaków drogowych oraz umieszczanie nowych znaków w sposób zgodny z organizacją ruchu drogowego;
 6. bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych;
 7. nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w ramach programów finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania będące w zakresie zadań Referatu;
 8. nadzorowanie pracy sprzętu transportowego (samochody ciężarowe, koparkoładowarka, wózek widłowy);
 9. wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego, a w szczególności:
  a) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
  b) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania,
  c) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2017-05-12
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-06-22 13:46:03
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-06-22 13:47:04
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 13:47:04
Artykuł był wyświetlony: 1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu